Uw Terugbelverzoek x

 

Winkelwagen x

U heeft nog geen artikelen in uw winkelwagen.

Copyright
De door de webmanager geproduceerde inhoud en werken op deze sites vallen onder het copyright. De vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en iedere vorm van toepassing buiten de grenzen van het copyright heeft de schriftelijke toestemming nodig van de betreffende auteur resp. schrijver. Downloads en copieën van deze site zijn alleen voor privé gebruik, en niet bedoeld voor commerciële doeleinden. Voor zover de inhoud op deze site niet door de exploitant vervaardigd is, worden de copyrights van derden in acht genomen. Met name wordt de inhoud van derden als deze gekenmerkt. Mocht u desondanks een schending van het copyright waarnemen, dan vragen wij u om een duidelijke verwijzing. Bij het bekend worden van schendingen van het copyright zullen wij deze inhoud per omgaande verwijderen.

Privacybescherming
Het gebruik van onze website is in het algemeen zonder opgave van persoonsgerichte gegevens mogelijk. Voor zover op onze site persoonsgerichte gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mail adres) verzameld worden, gebeurt dit, voor zover mogelijk, steeds op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden gegeven.

Wij maken u erop attent, dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) onderhevig kan zijn aan veiligheidslacunes. Een geheel beveiligde bescherming van de gegevens voor het gebruik door derden is niet mogelijk.

Het gebruik in het kader van de colofonverplichte openbare contactgegevens door derden voor het toesturen van niet nadrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal is uitdrukkelijk in strijd hiermee. De exploitant van de sites behouden zich nadrukkelijk voor rechterlijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde toezendingen van reclameinformatie, bijvoorbeeld door spam-mails.