ABV (Algemene Bedrijfs voorwaarden)

1. Ons adres is: Sir Rowland Hill Ltd. & Co. KG, Depot Eupen, P.B. 100, 4700 Eupen 1, België, Telefoon: 087/569682, Fax: 087/569684, service@srh-ltd.be. Bedrijfsleider is Dhr. Niklaus Becker.

2. Onze prijzen zijn incl. de wettelijke BTW. Drukfouten en vergissingen voorbehouden. Wij leveren zolang de voorraad strekt (uitverkocht voorbehouden). De geleverde producten blijven tot volledige betaling ons eigendom. Wij behouden ons het recht voor, enkele betalingsmogelijkheden uit te sluiten.

3. Tevens ontstaan aandelige verzendkosten voor porto, verpakking en verzekering. Binnen België betaalt u normaal gesproken € 6,95 per rekening. Bij pakketlevering komen nog extra aandelige verzendkosten voor porto, verpakking en verzekering erbij. Bij verzending in het buitenland kunnen de aandelige verzendkosten naargelang het land en zending variëren. Mocht u onder rembours willen betalen, komen hier eveneens nog extra kosten erbij.

4. Door de acceptatie onzerzijds, ontstaat een overeenkomst tussen u en Sir Rowland Hill Ltd. & Co.KG. Dit kan ook door de toezending van producten ontstaan.

5. Ons distributiecentrum is in Eupen.

6. Wij behouden ons het recht, bestellingen te begrenzen op huishoudelijke aantallen en bij nieuwe klanten indien nodig de levering enkel tegen voorruitbetaling of onder rembours te versturen.

7. Mocht er iets niet in orde zijn met de geleverde producten, vragen wij u hierbij, de producten samen met een kopie van de rekening terug te sturen. Deelt u ons hierbij a.u.b. mede wat er mis gegaan is, zodat wij dit kunnen corrigeren. De retourzending moet naar dit adres: Sir Rowland Hill Ltd. & Co.KG, Afdeling klantendienst, Depot Eupen, P.B. 100, 4700 Eupen 1, België. Wij zullen het product zo snel mogelijk vervangen, of de fout herstellen. Natuurlijk kunt u ook afzien van vervanging, een tegoed laten noteren of uw geld retour vragen bij vermelding van uw bankrekeningnummer, uw bank en uw volledige adres. U heeft 2 jaar garantie. Bij reclamatie’s of retourzendingen wendt u zich a.u.b. aan het hierboven genoemde adres.

8. U heeft het recht, het contract zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen te annuleren. Dit opzegtermijn begint op zijn vroegst vanaf het moment van ontvangst van het product. Om het opzegtermijn in acht te nemen is het voldoende het product of de opzegging binnen de aangegeven tijd aan ons op te sturen. Een bepaalde vorm van opzeggen is niet noodzakelijk. Bij een effectieve annulering bent u verplicht de producten in zijn geheel aan ons terug te sturen (en wel aan dit adres: Sir Rowland Hill Ltd. & Co.KG, Depot Eupen, P.B. 100, 4700 Eupen 1). Retourzendingen dienen voldoende gefrankeerd te worden. Behalve als de geleverde producten niet met de bestelling overeenkomen. Neemt u in dit geval contact op met onze klantendienst. Bij gerechtvaardigde gebreken of fouten ontvangt u van ons porto voor het terugsturen van de producten, neemt u in ieder geval van tevoren contact op met onze klantendienst om de retourzending op te helderen. Neemt u in ieder geval in acht, dat wij op basis van de zeer hoge kosten, die aan ons worden berekend door de post bij een ongefrankeerde zending, wij geen ongefrankeerde zendingen aan kunnen nemen.

9. De klant is verplicht, de producten zorgzaam te behandelen. De klant mag de producten voorzichtig controleren. De waardevermindering, die ontstaan door gebruik van de producten boven de normale controle uit, komt voor rekening van de klant.

10. De klant heeft een recht tot compensatie, alleen wanneer zijn tegeneis rechtsgeldig is en door ons geaccepteerd werd. De klant kan zijn recht van terughouding slechts uitoefenen, wanneer zijn tegeneis uit dezelfde overeenkomst stamt.

11. Mocht SRH besluiten, de vordering aan een incassobureau verder te geven, zal dit bureau het openstaand bedrag met 15%, minimum 35,- €, verhogen.

12. De ORD-verordening (Online Dispute Resolution) heeft als doel, een onafhanke lijke, onpartijdige, transparante buitengerechtelijke oplossing ter beslechting van geschillen mogelijk te maken. De volgende link verwijst u naar de onlinebeslechting van geschillen op EU-basis:
ec.europa.eu//consumers/odr

sinds maart 2018