Intrekking

Binnen veertien dagen na ontvangst van de goederen heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De consument is in dat geval verplicht de zaak voor eigen rekening binnen 14 dagen na de dag von ontbinding terug te zenden naar het volgende adres: Sir Rowland Hill Ltd. GmbH & Co. KG, Sankt Vither Strasse 26, 4760 B├╝llingen.

Sir Rowland Hill neemt onvoldoende gefrankeerde retourzendingen niet in ontvangst.
Als de consument de overeenkomst heeft ontbonden als bedoeld in het eerste lid van dit artikel zal Sir Rowland Hill het bedrag dat consument reeds betaald heeft uiterlijk 14 dagen na de datum van ontbinding aan consument terugbetalen.

Contactpersoon

Wij helpen u graag bij problemen en vragen.

Hotline: 0 87 - 56 96 82

Servicetijden:
Ma t/m do: 8:00 - 18:00 uur
Vrijdag: 8:00 - 16:30 uur